Innvendige detaljer i steinbuene i Vivassdalen Hytta nr 1