Rødrev på Litlos

Avbestillingsregler

1. Avbestilling

1.1. All avbestilling må skje skriftlig eller på mail til Rabbe fjellgard. Det er ikke mulig å avbestille via telefon.

1.2. Ved avbestilling mer enn 30 dager før ankomstdag, tilbakebetales 100% av innbetalt beløp fratrukket ett ekspedisjonsgebyr på kr 300,-.

1.3. Ved avbestilling 16-29 dager før ankomstdag, plikter kunden å betale 50% av innbetalt beløp, samt ett ekspedisjonsgebyr på kr 300,-. Resten vil bli tilbakebetalt.

1.4. Ved avbestilling 0-15 dager før ankomst, er kunden ansvarlig for hele beløpet. Innbetalt beløp tilbakebetales ikke.

1.5. Avbrytes oppholdet før bestillingsperioden er over, refunderes ikke det resterende beløpet.

1.6. NB! Egne regler for avbestilling av jakt: Avbestilling av hytte med jakt, refunderes kun 50 % ved avbestilling mer en 30 dager før ankomst.  Ved avbestilling 0- 30 dager før ankomst, er kunden ansvarlig for hele beløpet. Innbetalt beløp tilbakebetales ikke.