Reinsdyrbukkar

Reinsdyrbukkar

Tumi ventar på klargjering av kjøttkløv

Tumi ventar på klargjering av kjøttkløv

Snarfari ventar på klargjering av kjøttkløv

Snarfari ventar på klargjering av kjøttkløv

Oppbevaring av reinsdyr i Uravatnet

Oppbevaring av reinsdyr i Uravatnet

På vei heim med kjøttkløv

Alf og Snarfari

Alf og Snarfari

Kristen ventar på fly

Kristen ventar på fly

Reinsdyrjakt i Hellevass

Reinsdyrjakt i Hellevass

Ein god jaktdag

Ein god jaktdag

Johannes og Helleik slappar av og ventar på dyra

Johannes og Helleik slappar av og ventar på dyra

Lagring av dyr i elva pga varmen

Lagring av dyr i elva pga varmen

Lagring av dyr i elva pga varmen

Lagring av dyr i elva pga varmen

Ein kry jeger

Ein kry jeger

Transport til oppsamlingsplass

Transport til oppsamlingsplass

Rype i vårsola

Rype i vårsola

Rype i vårsola

Rype i vårsola

Rypa om våren i Valldalen

9F7FF55B-94A4-40B1-A985-CD484826C7EA_1_201_a

Flott friluftsliv og muligheter for fiske, reinsdyrjakt og rypejakt på Hardangervidda

Reinsdyrjakt

Til garden Rabbe hører et fjellområde på 38.000 mål. Mesteparten ligger innenfor Hardangervidda nasjonalpark. Det er ikke anledning til å bruke Røldal fjellstyre sine hytter.

Jakttida starter 20. august og varer til 30. september. Vi har samjakt med Røldal storvald HA300 og Røldal fjellstyre HA 280 (Statsalmenningen).

Nattefredning mellom klokka 19.00 og 07.00. Villreinjegeren skal ha med seg ferdig utfylt og undertegna gyldigkontrollkort når han er på jakt, og han skal vise dette fram når det blir krevd. Det skal også i år samles inn kjever fra både voksne, ungdyr og kalv til viltforskning.

Sykdommen skrantesyke / CWD er påvist på villrein i Nordfjella villreinområde, og stamma er destruert vinteren 2017 – 18 for å prøve å ungå spredning.

Informasjon til jegere om skrantesjuke (CWD):

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/informasjon_til_jegere_om_skrantesjuke_cwd.23534

Høsten 2020 vil det bli pålagt innsamling av hjerneprøver fra felt hjortevilt i områdene rundt Nordfjella.

For Hardangervidda villreinområde skal det høsten 2019 samles inn hjerneprøve og avføringsprøve fra alle felte dyr 2,5 år og eldre.

Det er den enkelte jeger som må ta prøven og sende inn denne. Prøvetakingsutstyr blir delt ut sammen med kontrollkorta.

Informasjon om sykdommen og prøvetaking finnes bl.a. på nettsiden til Miljødirektoratet: https://www.miljodirektoratet.no/cwd/

Video som viser hvordan hjerneprøve tas:  https://www.youtube.com/embed/JoeQZZDTI68?rel=0&showinfo=0

Jaktlag i reinsdyrjakta

For at jegere skal kunne jakte i lag, må det foreligge skriftlig jegerkontrakt mellom grunneier og jaktlaget. Ved bruk av jaktlag, hvor jaktmedlemmene har kontakt med hverandre, kan jeger felle dyr på kontrollkort som han ikke har med seg. Det kan ikke felles dyr på kontrollkort som ikke medbringes av jaktlagets medlemmer i fjellet på det aktuelle tidspunktet. Den som skriver ut kortet, plikter å kontrollere at jegeren har betalt jegeravgift og tatt skyteprøve. Alle jaktkort, uansett om de er skutt på eller ikke,  skal senest 5 dager etter jakttida er ute, sendes tilbake til grunneier.

Rypejakt

Rypejakta foregår på gardens 38.000 mål fjellområde. Området ligger mellom 700 og 1200 meter,  mesteparten innenfor Hardangervidda nasjonalpark. Det blir delt ut kart som viser eiendomsgrensene.  Leietaker kan fiske i gardens private fjellvatn.  Rypebestanden har, som ellers i landet, vært lav en del år. Men de 4 siste årene har tilbakemeldingene fra jegere vært svært gode. Spesielt er fjellrypekullene store. Avtale om avskytning tilpasset mengden av ryper i terrenget vil bli forelagt leietaker. Skreven kontrakt sikrer både leietaker og grunneier for det de har krav på.